Saturday, November 29, 2014

Taerai Maan Har Har Maan .. Raag Kalyan

 Sri Guru Granth Sahib Ang: 1322
Shabad Video:
Shabad sung in Raag Kalyan; Taals: Jhap raal (10); Teen taal (16)
More on Raag Kalyan
Commentary on this Shabad by Rana Inderjit Singh
Shabad Audio:
Shabad Interpretation in Punjabi:
ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਸਤ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੰਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਉਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਫੂਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਇਕਰਸ ਰਮ ਗਯਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਭੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਓਥੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਦੇਹ ਅਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗਿਆਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਨਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Shabad Interpretation in Hindi:
हे स्वामी प्रभु , जो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर भरोसा रखता है उसे यश प्राप्त होता है. अगर मनुष्य अपनी आँखों से प्रभु के दर्शन करे, अपने कानों से प्रभु उस्तति सुने और मुख से प्रभु के नाम का उच्चारण करे तो उस व्यक्ति का समस्त शरीर एवं उस की रूह सुखी और प्रसन हो जाती है. प्रभु हर जगह और सभी दिशाओं मे व्यापक है. पहाड़ परबत एवं घास फूस मे भी वोह एकरस है. मेरी निगह जहां भी जाती है मुझे प्रभु सुआमी ही नज़र आता है. साध संगत द्वारा सभी संदेह और डर दूर हो जाते हैं, नानक इसी ब्रह्म ज्ञान का उच्चारण करता है.
Shabad sung in Raag Kalyan:

Monday, November 17, 2014

Rasna Japtee Tu Hee Tu Hee .. ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ

Sri Guru Granth Sahib Ang: 1215
Shabad Video:
Commentary on this Shabad by Rana Inderjit Singh

Shabad Audio:

Shabad Interpretation in English:
My tongue chants your Name, and only your Name. In the mother’s womb, You sustained me, and in this mortal world, You alone help me. Thou are my father, Thou my mother and Thou my friend, well-wisher and brother. Thou are my family and Thou my only support. Thou alone are the giver of life to me. Thou are my treasure and Thou my wealth, Thou alone are my emerald and jewel. You are the wish-fulfilling Elysian tree. Nanak has found You through the Guru, and now he is full of intense pleasure and joy.
Shabad Interpretation in Punjabi:
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਾਪੁ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾਂ ਰਿਹਾਂ ਹੈਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ।  ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮਿਤ੍ਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ।  ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇਣਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ।  ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਹੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੈਂ।  ਪ੍ਰਭੂ  ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਓਹ ਵਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਓਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਯਾ ਹੈ। 
Shabad Interpretation in Hindi:
 हे प्रभु, मेरी रसना तेरा और केवल तेरा ही जाप करती है। माँ के गर्भ में तूं ही मुझे पालता रहा है और अब इस संसार मे भी तूं ही मेरा सहारा है। हे प्रभु तूं ही मेरा पिता माता और मित्र एवं भाई भी तूं ही है। तूं ही मेरा परिवार और आसरा है और मुझे ज़िंदगी देने वाला भी तूं ही है। तूं ही मेरा खज़ाना और सम्पति है और तूं ही मेरे लिए हीरे मोती है। प्रभु तूं ही वोह वृक्ष है जो मनुस्य की सभी इछाओं की पूर्ती करता है। नानक ने गुरु किरपा द्वारा तुझे प्राप्त कर लिया है और वोह अब ख़ुशी से मस्त हो गया है।

Thursday, October 9, 2014

Mith Bolrhaa jee Har Sajan Suami Mora

Sri Guru Granth Sahib Ang: 784
Shabad Video:

Commentary on this Shabad by Rana Inderjit Singh:
Shabad Audio:
Shabad Interpretation in English:
My Dear Lord and Master, my Friend, speaks so sweetly. I have grown weary of testing Him, but still, He never speaks harshly to me. The perfect Lord, knows not a bitter word. And thinks not of my demerit. It is in the Lord’s nature to purify sinners; He does not overlook even an iota of service. He dwells in all the hearts, He is pervading everywhere and He is the nearest of the near. Slave Nanak, ever seeks refuge in the Lord who is his pure sweet friend.
Shabad Interpretation in Punjabi:
ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭੀ ਔਗੁਣ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੀ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਂਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੱਤ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Shabad Interpretation in Hindi:
हे मेरे भाई, मेरे मालिक प्रभु के बोल बहुत मधुर हैं. मैंने महसूस किया है कि वोह मेरा प्यारा मित्र कभी भी कड़वे बोल नहीं बोलता है. सभी गुणु से भरपूर प्रभु परमेश्वर कड़वे बोल बोलना जनता ही नहीं और वोह हमारे कोई अवगुणों को स्मरण मे नहीं रखता है. उस का सुभाव ही व्यतिओं को पवित्र करने वाला है और वोह किसी के कर्मों को व्यर्थ नहीं जाने देता है. हे भाई, मेरा सज्जन मित्र प्रभु, हर शरीर मे वास करता है, सभी जीवों मे समाया हुआ है, हर जीव के अंग संग है. दास नानक, अपने अमृत रुपी सज्जन प्रभु की सदा शरणागत है.

Monday, August 11, 2014

Sunday, August 10, 2014